ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η Σχολή μας, μετά από 3 χρόνια επιτυχούς συμμετοχής στο πρόγραμμα των οικολογικών σχολείων, βραβεύτηκε και φέτος με την Πράσινη σημαία. Η τελετή παραλαβής της πράσινης σημαίας έγινε στις 28/05 στο κτίριο της Ελληνικής τράπεζας που αποτελεί τον βασικό χορηγό του προγράμματος.

Το πρόγραμμα “Οικολογικά Σχολεία” είναι μια πρωτοβουλία που μας ενθαρρύνει να μάθουμε και να εφαρμόζουμε οικολογικές πρακτικές στην καθημερινότητά μας. Μαζί με τους μαθητές μας, αναλαμβάνουμε δράσεις που στοχεύουν στη μείωση του οικολογικού μας αποτυπώματος, την ανακύκλωση, και την ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον. Μέσα από ομαδικές δραστηριότητες και καινοτόμα προγράμματα, καλλιεργούμε τη συνείδηση για έναν πιο πράσινο πλανήτη.

🌿🌍📸

#ΟικολογικάΣχολεία #ΠράσινεςΔράσεις #ΜαθαίνουμεΖώντας

Συμμετοχική Δημοκρατία

Global Money Week

Contact Us

Drop us a quick message and we will get back to you.

Start typing and press Enter to search