ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΥΛΩΝΕΣ
ΦΟΡΟΥΜ: ΓΙΑΤΙ Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΕΙΣΔΟΧΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Privacy Policy

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τα μαθήματα ξεκινούν καθημερινώς στις 7:30 και τελειώνουν στις 14:30.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα αποτελείται από 9 διδακτικές περιόδους και 3 διαλείμματα ως εξής:

1η περίοδος
7:30 – 8:10
2η περίοδος
8:10 – 8:50
Διάλειμμα 8:50 – 9:10
3η περίοδος
9:10 – 9:50
4η περίοδος
9:50 – 10:30
5η περίοδος
10:30 – 11:10
Διάλειμμα 11:10 – 11:25
6η περίοδος
11:25 – 12:05
7η περίοδος
12:05 – 12:45
Διάλειμμα 12:45 – 13:10
8η περίοδος
13:10 – 13:50
9η περίοδος
13:50 – 14:30

  

 

 

Προαιρετικές Δραστηριότητες την Τετάρτη 14:30-15:10

     

Η Σχολή Φόρουμ αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ως Γυμνάσιο και Ενιαίο Λύκειο  «του αυτού τύπου»  (του ιδίου τύπου) με τα Δημόσια Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης. Οι τελειόφοιτοι μαθητές μας παρακάθονται στις Παγκύπριες Εξετάσεις, από τις οποίες προκύπτει, τόσο ο βαθμός πρόσβασης για εισδοχή στα πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας, όσο και ο βαθμός απόλυσης. Ως εκ τούτου, οι μαθητές αποφοιτούν παίρνοντας αναγνωρισμένο απολυτήριο που φέρει τη σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Η Σχολή μας εφαρμόζει το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Λόγω, όμως,  του ωραρίου λειτουργίας μας, προκύπτουν 10 επιπλέον διδακτικές περίοδοι, τις οποίες αξιοποιούμε ως εξής:
- Διπλάσιες, σχεδόν, ώρες στα μαθήματα κατεύθυνσης της Β΄ και Γ΄ Λυκείου για τις Παγκύπριες εξετάσεις.
- Διπλάσιες ώρες στο μάθημα των Αγγλικών προετοιμάζοντας τους μαθητές για τις εξετάσεις του Cambridge, ούτως ώστε στη Β΄ Λυκείου να αποκτήσουν το IGCSE στα Αγγλικά.
- Προσαρμογή του αναλυτικού προγράμματος στην Πληροφορική, ώστε οι μαθητές να παρακάθονται στις εξετάσεις ECDL.
- Θεσμός του μελετητηρίου - φροντιστηρίου, όπου, καθημερινά, ο μαθητής ενισχύεται στα μαθηματικά και στα φιλολογικά μαθήματα, από τον οικείο, κάθε φορά, καθηγητή.
- Από τη Γ’ Γυμνασίου υπάρχει η προαιρετική επιλογή για παρακολούθηση A’ Level, σε διάφορα μαθήματα, που απαιτούνται για εισδοχή στα πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας.
- Θεσμός δραστηριοτήτων: ο μαθητής μπορεί να ασχοληθεί με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων (10η περίοδος κάθε Τετάρτη).
Η γλώσσα διδασκαλίας σε όλα τα μαθήματα είναι η Ελληνική. 
Παρόλα αυτά, το μάθημα των Αγγλικών θεωρείται ενισχυμένο μάθημα, αφού διδάσκεται 6 περιόδους την εβδομάδα, με ενισχυμένη / φροντιστηριακή ύλη που καταλήγει στις εξετάσεις Cambridge στο τέλος κάθε χρονιάς.  Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων A’ Level, όπου η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.

Με βάση τα προαναφερθέντα (βλέπε ερωτ. 3), οι μαθητές μας απαλλάσσονται τελείως από την ανάγκη των φροντιστηρίων, αφού παρέχεται, τόσο η στήριξη και ενίσχυση στα μαθήματα του αναλυτικού μας προγράμματος, όσο και η προετοιμασία για εξωτερικές εξετάσεις.  Επιπλέον, με το θεσμό της ατομικής στήριξης, προσφέρεται εξατομικευμένη βοήθεια στο μαθητή. Όλα αυτά παρέχονται χωρίς να επιβαρύνονται επιπλέον οικονομικά οι γονείς, και χωρίς οι μαθητές να κουράζονται με επιπλέον απογευματινά φροντιστηριακά μαθήματα.

Ένας εξαιρετικά επιτυχημένος θεσμός στη Σχολή μας είναι ο θεσμός του Μέντορα – Καθηγητή. Ο κάθε μαθητής έχει το δικό του μέντορα ο οποίος:
- Μέσα από τακτικές συναντήσεις και φιλική συζήτηση με το μαθητή, τον συμβουλεύει, τον στηρίζει και τον καθοδηγεί, ώστε να αντιμετωπίζει τις όποιες δυσκολίες με στόχο τη βελτίωση της επίδοσης και της συμπεριφοράς του μέσα και έξω από την τάξη. 
- Διατηρεί ένα είδος μητρώου για το μαθητή, όπου καταχωρούνται τα σχόλια όλων των διδασκόντων καθηγητών, τα οποία αφορούν σε βαθμούς διαγωνισμάτων, επίδοση, προσπάθεια, ενδιαφέρον και συμπεριφορά στην τάξη, τυπικότητα στην κατ’ οίκον εργασία κ.τ.λ.
- Ενημερώνει τακτικά τους γονείς για τα παραπάνω, πράγμα καθοριστικό για την πορεία του μαθητή αφού, αφενός, εάν προκύψει πρόβλημα εντοπίζεται εγκαίρως, άρα υπάρχει ο χρόνος για την άμεση και σωστή αντιμετώπιση ή και επίλυσή του και, αφετέρου πιστεύουμε ότι μόνο με την ουσιαστική συνεργασία οικογένειας και σχολείου μπορεί ο μαθητής να έχει την, όσο το δυνατό, πιο ευχάριστη και ακαδημαϊκά επιτυχημένη πορεία.
Θεωρούμε πολύ σημαντική την τακτική και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ οικογένειας και Σχολής. Εκτός από τους Γενικούς Διευθυντές και το Διευθυντή, οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο σχολείο και με τους οποίους μπορεί να διευθετηθεί συνάντηση όποτε κριθεί αναγκαίο, ο μαθητής ή οι γονείς του μπορούν ακόμη ναεπικοινωνήσουν και με τα εξής άτομα:
- Υπεύθυνος Βοηθός Διευθυντής τμήματος
- Υπεύθυνος καθηγητής τμήματος
- Μέντορας καθηγητής
- Διδάσκοντες καθηγητές
- Σύμβουλος (Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής)
Εκτός από τα διαλείμματα, για όλα τα παραπάνω άτομα, δίδεται σε όλους τους μαθητές πρόγραμμα συναντήσεων (συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, κατά τις οποίες υπάρχει κενή περίοδος για συνάντηση).

Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της Σχολής μας, που την κάνει να ξεχωρίζει είναι το εξής: είναι η μοναδική Σχολή που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του δημόσιου Σχολείου, δηλαδή το αναγνωρισμένο απολυτήριο και τη συμμετοχή στις Παγκύπριες εξετάσεις, που επιτρέπουν πρόσβαση στα πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας, με τα πλεονεκτήματα των αγγλόφωνων Ιδιωτικών σχολείων, που είναι η προετοιμασία για τις εξετάσεις GCE A΄ Level για πρόσβαση στα πανεπιστήμια της Αγγλίας και του εξωτερικού. Είναι, δηλαδή, ανοικτές όλες οι πόρτες για τους μαθητές μέχρι  να αποφοιτήσουν, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα πολλαπλών επιλογών. Παράλληλα, σημαντικό χαρακτηριστικό της Σχολής, αποτελεί το εξαιρετικό διδακτικό προσωπικό, αφού οι καθηγητές είναι γνώστες σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και έχουν πολύ φιλική προσέγγιση και στενή επικοινωνία με τους μαθητές, γεγονός που τους καθιστά πυρήνα της επιτυχίας.

 

 

Ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα δεν υπερβαίνει τους 24. Παρόλα αυτά,  για  τα μαθήματα κατεύθυνσης στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα δεν ξεπερνά τους 16.

 

Βασικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του μαθητή διαδραματίζει η συμμετοχή του σε δραστηριότητες, οι οποίες βοηθούν στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής του.

Για το σκοπό αυτό στη Σχολή μας οργανώνουμε τις εξής δραστηριότητες:
- Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδρομές σε διάφορα μέρη της Κύπρου.
- Εκδρομή Εξωτερικού για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου. Η επιλογή του Ευρωπαϊκού προορισμού αποφασίζεται μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μαθητών της Α΄ Λυκείου.
- Συμμετοχή σε διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως Comenius- Socrates, E- twinning, EU Dialogue, στα οποία, ανάμεσα σε άλλες δραστηριότητες, γίνεται και ανταλλαγή μαθητών και ταξίδια σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.
- Λειτουργία Ομίλων.
- Συμμετοχή των μαθητών στο θεσμό της "Εβδομάδας Εργασίας".
- Συμμετοχή στους Παγκύπριους Σχολικούς Αγώνες Θεάτρου.
- Διεξαγωγή Διαγωνισμού Ταλέντων στο χορό και τη μουσική.
- Διοργάνωση Εκδηλώσεων και Εορτασμός Εθνικών Επετείων.
- Συμμετοχή, τόσο στις Περιφερειακές παρελάσεις, όσο και στη μαθητική παρέλαση στη Λευκωσία.
- Συμμέτοχη σε Παγκύπριους, Πανελλήνιους και Παγκόσμιους διαγωνισμούς σε διάφορα εκπαιδευτικά αντικείμενα.
- Συμμετοχή στους Παγκύπριους σχολικούς αγώνες στίβου και στα πρωταθλήματα ομαδικών αθλημάτων.
- Θεσμός προαιρετικών δραστηριοτήτων της Τετάρτης, σύμφωνα με τον οποίο, τη 10η περίοδο κάθε Τετάρτη, ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στη δραστηριότητα που τον ενδιαφέρει.

 

 

Σε  περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων ακολουθούνται όλα τα παιδαγωγικά μέτρα που προτείνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Εάν ακόμα και μετά από τη λήψη αυτών των μέτρων, προκύψει σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα που επηρεάζει την ομαλή λειτουργία της Σχολής, τότε συγκαλείται συνεδρία του καθηγητικού συλλόγου, ο οποίος είναι το αρμόδιο σώμα που, μετά από ψηφοφορία,  μπορεί να αποφασίσει την αποπομπή του μαθητή από τη Σχολή.
 

Στη Σχολή μας λειτουργεί, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα  ISO και HACCP, υπερσύχρονο εστιατόριο στελεχωμένο με  προσοντούχο προσωπικό. Κατά τη διάρκεια  των δύο πρώτων διαλειμμάτων, προσφέρονται όλα τα είδη καντίνας (π.χ. ζεστά και κρύα sandwiches, διάφορα αλμυρά, φρουτοσαλάτες κ.τ.λ.). Κατά τη διάρκεια του 3ου διαλείμματος, εκτός από τα παραπάνω, προσφέρεται, σε πολύ προσιτές τιμές, μεσημεριανό, το οποίο έχει ετοιμαστεί ειδικά από διατροφολόγο. Έτσι οι μαθητές, καθημερινά, μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε μια ποικιλία φαγητών, που  περιλαμβάνει φαγητά από όλες τις ομάδες τροφών: σαλάτες, κρέας, όσπρια, ψάρι, ζυμαρικά.

Οι μαθητές μας μπορούν να χρησιμοποιούν τα λεωφορεία του ΟΣΕΛ  με χαμηλό κόμιστρο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δρομολόγιο του ΟΣΕΛ που να εξυπηρετεί την περιοχή στην οποία διαμένετε, τότε μπορείτε να χρησιμοποιείτε λεωφορεία εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται η Σχολή, με την καταβολή του αντίστοιχου κομίστρου.

© Copyright 2013 Forum School ALL RIGHTS RESERVED | Privacy Policy Powered by eVenzia CMS