Ακαδημαϊκό Προσωπικό

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΖΙΑΠΟΥΡΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας

 • The University of Birmingham, BA in English and Greek
 • The University of Birmingham, MA in Teaching English as a Foreign Language

ΒΔΑ΄

ΒΔΑ΄

ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΜΕΤΑΞΑ

ΒΔΑ΄

Καθηγήτρια Μαθηματικών

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πτυχίο Μαθηματικών.
 • CIIM, Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση

ΒΔΑ΄

ΒΔΑ΄

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ

ΒΔA’
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας.
 • CIIM, Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και
  Διοίκηση

Δόκτωρ

Δόκτωρ

Σωκράτης Κτίστης

Διευθυντής Προγράμματος Ανάπτυξης Νοημοσύνης

 • Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής, Πανεττιστήμιο Κύπρου
 • MBA, Leicester University
 • PhD Gifted Education. British Psychological Association Psychometrics, Northcentral University Arizona

ΒΔ

ΒΔ

Γεωργία Λάτσια

ΒΔ
Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας

– Πτυχίο Ξένων Γλωσσών και Μετάφρασης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
– MA in Teaching English as a Foreign Language, The University of Birmingham,

ΒΔ

ΒΔ

Δήμητρα Παρασκευά

ΒΔ

Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας

 • Πτυχίο Κλασικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Μεταπτυχιακό Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΒΔ

ΒΔ

Γεωργία Καρσερά

ΒΔ
Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας

 • BA in Linguistics, Southern Illinois University at Carbondale,
 • MA in Teaching English to Speakers of Other Languages.

ΒΔ

ΒΔ

Άντρη Μουρούτη

ΒΔ

Καθηγήτρια Μαθηματικών

– Πτυχίο Μαθηματικών,
Πανεπιστήμιο Πατρών
– Μεταπτυχιακό στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών,
Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΒΔ

ΒΔ

Παναγιώτα Κωνσταντίνου

Καθηγήτρια Φυσικής

– Πτυχίο Φυσικής
Πανεπιστήμιο Πατρών

Καθηγητής

Καθηγητής

Στέλιος Οικονομίδης

Καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας

– Πτυχίο Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου
– Master in Business Administration (MBA), Πανεπιστήμιο Κύπρου

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Χριστιάνα Αργυρού

Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας

Πτυχίο Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Νικολέττα Λιμισή

Καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας

– Πτυχίο Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου
– Μεταπτυχιακό Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Νικολέττα Μηλιώτου

Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας

Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Παντελίτσα Ιωάννου

Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας

Πτυχίο Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Καθηγητής

Καθηγητής

Κωνσταντίνος Λοΐζου

Καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας

– Πτυχίο Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου
– Μεταπτυχιακό στην Αρχαία Ιστορία, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Βερόνικα Φιλαρέτου

Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας

Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Βασιλική Παμπακά

Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας

– Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
– Master in Inclusive and Special Education, Monash University (Australia)

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Γιώτα Κωνσταντίνου

Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας

– Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
– Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ηγεσία, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Μαρίνα Χαννατζιά

Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας

Πτυχίο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Νάσια Κωνσταντινίδη

Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας

– Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
– ΜA in Drama and Theatre Education,
Warwick University

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Μαρία Τομασίδου

Καθηγήτρια Θεολογίας

 • Πτυχίο Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Μαρία Καστάνα

Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας

– Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Πανεπιστήμιο Κύπρου
– Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Άντρη Μαραθεύτη

Καθηγήτρια Μαθηματικών

– Πτυχίο Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Κύπρου
– MSc Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία
University of Reading

Καθηγητής

Καθηγητής

Νικόλας Κωνσταντίνου

Καθηγητής Μαθηματικών

– Πτυχίο Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
– Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Στατιστική
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Αλίκη Λιονταρή

Καθηγήτρια Μαθηματικών

– Πτυχίο Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
– Μεταπτυχιακό στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Μαίρη Νεοφύτου

Καθηγήτρια Μαθηματικών

– Πτυχίο Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
– Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Νίκη Ιωάννου

Καθηγήτρια Μαθηματικών

– Bsc in Mathematical Sciences
University of Wolverhampton
– Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ηγεσία
University of Nicosia

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Νάσια Χριστοφόρου

Καθηγήτρια Μαθηματικών

– Πτυχίο Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
– Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση
CIIM

Καθηγητής

Καθηγητής

Αντώνιος Λοϊζίδης

Καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας

 • Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
  Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή
 • Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Αναστασία Τζιαστούδη

Καθηγήτρια Πληροφορικής

– Πτυχίο Πληροφορικής
Πανεττιστήμιο Ιωαννίνων
– Μεταπτυχιακό «Management e Leadership in Educazione»
Πανεπιστήμιο RomaTre
– Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής με κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Καθηγητής

Καθηγητής

Γεώργιος Τζόουνς

Καθηγητής Φυσικής

– Πτυχίο Φυσικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
– Μεταπτυχιακό στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δόκτωρ

Δόκτωρ

Ανδρέας Τσούκνος

Καθηγητής Βιολογίας

– BSc in Biomedical Science
De Montford University of Leicester
– MSc in Immunology.
University of Birmingham
– Ph.D. in Cardiovascular Rheology
University of Birmingham

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Καλυψώ Πελαγία

Καθηγήτρια Βιολογίας

– Bsc in Biological Sciences (genetics)
University of Leicester,
– Msc in Reproductive Science and Women’s Health (embryology).
University College of London

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Νεκταρία Προδρόμου

Καθηγήτρια Βιολογίας

– Bsc in Human Biology
University of Nicosia

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Μαρία Δημητρίου

Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας

– Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
– Certificate in English Language Teaching to Young Learners
University of Cambridge

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Στέλλα Μυτίδου

Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας

B.A. in English Linguistics, Minor in Teaching English as a second language
St. Cloud State University Minnesota-USA

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Μαρία Ιωάννου

Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας

Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Καθηγητής

Καθηγητής

Φίλιος Φάνης

Καθηγητής Γαλλικής Φιλολογίας

– Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
– FLE
Universite Paris Diderot-Paris

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Χαρά Τσίγκη

Καθηγήτρια Ιταλικής Φιλολογίας

– Πτυχίο Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
– MA Universita per Stranieri Di Siena.

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Αλεξία Παπακυριακού

Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας

– Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας και Λογοτεχνίας
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,
– MA in English Language Teaching
University of Brighton

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Καλλιόπη Κωνσταντίνου

Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας

Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Στυλιάνα Φασουλιώτου

Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας

B.A. in English Language and Literature
European University of Cyprus,

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Στυλιανή Ιωάννου

Καθηγήτρια Οικονομικών

Πτυχίο Οικονομικών Εττιστημών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Αφροδίτη Χατζημάρκου

Καθηγήτρια Πληροφορικής

Πτυχίο Πληροφορικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Γεωργία Χριστοφόρου

Καθηγήτρια Οικονομικών

– Πτυχίο Οικονομικών Εττιστημών
Πανετπστήμιο Κύπρου
– Μεταπτυχιακό στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Καθηγητής

Καθηγητής

Σάββας Κουρέας

Καθηγητής Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

BSc (Hons) Design Technology
University of Sunderland

Καθηγητής

Καθηγητής

Μάριος Χριστοδούλου

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Πτυχίο Φυσικής Αγωγής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Μαρίνα Καρατσιόλη

Καθηγήτρια Τέχνης

Πτυχίο Ζωγραφικής
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας
.

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Χαρίκλεια Οδυσσέως

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

– Πτυχίο Φυσικής Αγωγής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
– Διπλωματούχος Καθηγήτρια Χορού σε Street dance, Latin και Ballroom
International Dance Teachers Association

Καθηγητής

Καθηγητής

Ιωάννης Γεωργίου (π. Νεκτάριος)

Καθηγητής Θεολογίας

– Πτυχίο Θεολογίας
– Μεταπτυχιακό στη θεολογία.
– Εγγεγραμμένος Υποψήφιος διδάκτωρ θεολογίας Καποδιστριακού πανεπιστημίου Αθηνών τμήματος κοινωνικής θεολογίας και θρησκειολογίας.
– Εγγεγραμμένος Υποψήφιος διδάκτωρ θεολογίας πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου.
– Επί πτυχίω νομική στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
– Μεταπτυχιακός φοιτητής στο τμήμα νομικής στο πρόγραμμα LLM νομική στο πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου.

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Κουντουρή Θέκλα

Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας

– Πτυχιούχος Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας
– Μεταπτυχιακό στη Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Βαλεντίνα Δημητρούλλα

Καθηγήτρια Φυσικής

– Πτυχίο Φυσικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
– Μεταπτυχιακό στις Αρχές της Φυσικής
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Άννα Καφατάρη

Καθηγήτρια Μαθηματικών

– Πτυχιούχος Καθηγήτρια Μαθηματικών και Στατιστικής
Πανεπιστήμιο Κύπρου
– Μεταπτυχιακό στη Διδακτική των Μαθηματικών και Φυσικών Επιστήμων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Θεοδώρα Χριστοφή

Καθηγήτρια Φυσικής

– Πτυχιούχος Καθηγήτρια Φυσικής
Πανεπιστήμιο Πατρών
– Μεταπτυχιακό στις Αρχές Φυσικής
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Κωνσταντίνος Ζαβαλλή

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

-Πτυχίο Φυσικής Αγωγής

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

– Master of Science in Sports Nutrition/Dietetics and Nutrition Intervention

Καθηγητής

Καθηγητής

Γεώργιος Παπαβασιλόπουλος

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Πτυχίο Φυσικής Αγωγής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δόκτωρ

Δόκτωρ

Μαρία Σάββα

Καθηγήτρια Χημείας

– Πτυχίο Χημείας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

– Μεταπτυχιακό στη Χημεία Περιβάλλοντος

University of Leicester

– Διδακτορικό στη Σύνθεση και χαρακτηρισμό νέων ετερομεταλλικών πλειάδων 3d/4f μετάλλων με συνδυασμό υποκατάστατων

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Βαρβάρα Χρίστου

Καθηγήτρια Χημείας

– Πτυχίο Χημείας
Πανεπιστήμιο Κύπρου
– Μεταπτυχιακό στη Χημεία
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Ξένια Ζαφείρη

Καθηγήτρια Πληροφορικής

Πτυχίο Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Contact Us

Drop us a quick message and we will get back to you.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search