Το όραμά μας

Από την ίδρυσή της, το 2002, μέχρι σήμερα, ένας από τους στόχους της Σχολής είναι «να προσφέρει γνώσεις, να καλλιεργεί δεξιότητες, να διαμορφώνει μια υγιή και ολοκληρωμένη προσωπικότητα μέσα από την προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης με επίκεντρο τον άνθρωπο». Αυτό ήταν άλλωστε και το αρχικό όραμα του ιδρυτή της Σχολής, Κώστα Τζιαπούρα. Από τότε, το όραμα αυτό έχει εξελιχθεί και το motto που διέπει τη γενικότερή μας φιλοσοφία είναι:

«Ο κάθε μαθητής μας, είναι μοναδικός».

Θεωρούμε, δηλαδή, ότι ο κάθε μαθητής μας είναι μία ξεχωριστή προσωπικότητα και κανένας δεν είναι ανώτερος από τους άλλους. Όλοι είναι διαφορετικοί αλλά ίσοι.

Έτσι, λοιπόν, βασικός στόχος της Σχολής μας είναι να βοηθήσουμε τον κάθε μαθητή μας να διαγνώσει τα δικά του ατομικά γνωσιολογικά, συναισθηματικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, να του παρέχουμε την ανάλογη εκπαίδευση, ανάπτυξη και ευκαιρίες, για να φτάσει στο μέγιστο των ατομικών δυνατοτήτων και ικανοτήτων.

Contact Us

Drop us a quick message and we will get back to you.

Start typing and press Enter to search