Ομάδα Συμβουλευτικής και
Συναισθηματικής Υποστήριξης

Η ψυχική ισορροπία, η ανάπτυξη ολοκληρωμένων και ανθεκτικών προσωπικοτήτων αποτελεί βασική επιδίωξη και κεντρικό πυλώνα στη φιλοσοφία του σχολείου μας. Θέλουμε νέους, γενναίους και ανθεκτικούς, ικανούς να προσαρμοστούν σε αντιξοότητες και έτοιμους να κοιτάξουν στα μάτια δυσκολίες και προκλήσεις  που θα προκύψουν στην πορεία της ζωής τους. Θέλουμε οι μαθητές μας να διαχειρίζονται με σθένος και αποφασιστικότητα τις διάφορες περιστάσεις και γι’ αυτό το λόγο επιδιώκουμε την καλλιέργεια μιας νοοτροπίας διαρκούς ανάπτυξης. Μεταδίδουμε συστηματικά το μήνυμα πως  η απόκτηση και η διεύρυνση δεξιοτήτων επέρχεται με εντατική προσπάθεια. Πιστεύουμε πως τα αισθήματα επίτευξης, ικανοποίησης, αυτοπεποίθησης και επάρκειας στους εφήβους, προκύπτουν ως αποτέλεσμα της προσπάθειας και της προετοιμασίας που εφάρμοσαν.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Ομάδα Συμβουλευτικής και Συναισθηματικής Υποστήριξης που έχει συσταθεί από το σχολείο επιχειρεί διάφορες καινοτόμες και ουσιαστικές παρεμβάσεις. Ο θεσμός των Electives που εφαρμόζεται σε μηνιαία βάση, δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να ακούσουν και να συζητήσουν θέματα που αφορούν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής. Παράλληλα, η διδασκαλία του μαθήματος Συναισθηματικής Νοημοσύνης από την Α’ μέχρι και την Γ’ τάξη γυμνασίου δημιουργεί ένα πλαίσιο συζήτησης εντός της τάξης για θέματα που αφορούν στην Ψυχολογία της Ευτυχίας και της Κοινωνικής Προσαρμογής.

Καθ’ όλη η διάρκεια της σχολικής ζωής των μαθητών εφαρμόζεται ο ‘’Θεσμός του Μέντορα’’ που απώτερο σκοπό έχει τη δημιουργία μιας βαθιάς και ουσιαστικής σχέσης του κάθε μαθητή με έναν εκ των καθηγητών του σχολείου μας. Σε περίοπτη θέση εντός του σχολείου υπάρχει τοποθετημένο ‘’Γραφείο Άμεσης Παρέμβασης’’ που σκοπό έχει την εκτόνωση και την εξομάλυνση κρίσεων που μπορεί να προκύψουν στη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Τέλος, το σχολείο διατηρεί την πεποίθηση πως το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα θα επέλθει μέσα από συντονισμό και χρήση κοινής γλώσσας επικοινωνίας ανάμεσα σε όλους όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία ανάπτυξης των μαθητών. Διοργανώνονται, λοιπόν, διαλέξεις και συζητήσεις που απευθύνονται στους γονείς και τους καθηγητές, και σκοπό έχουν να εκπαιδεύσουν και να ενημερώσουν αναφορικά με θέματα ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης και μεθόδους αποτελεσματικής προσέγγισης.

Έχοντας κατά νου πως ‘’το μυαλό των παιδιών δεν είναι δοχείο για να γεμίσει, αλλά σπίρτο για να ανάψει’’ η Ομάδα Συμβουλευτικής και Συναισθηματικής Υποστήριξης της Σχολής Φόρουμ αναζητά διαρκώς τρόπους για να εμπνεύσει και να παρακινήσει τον κάθε μαθητή στην αυτοπραγμάτωση και την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του.

Η ομάδα μας

Μαρία Κυριάκου

Η Μαρία Κυριάκου είναι καθηγήτρια συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής για το Λύκειο. Απέκτησε Πτυχίο στις Νεοελληνικές και Βυζαντινές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συνέχισε τις σπουδές της στο Manchester Metroplitan University από όπου απέκτησε το Μεταπτυχιακό της στην Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση. Αναλαμβάνει την καθοδήγηση των μαθητών του Λυκείου, παρέχει βοήθεια στην επιλογή των ΟΜΠ καθώς και οποιαδήποτε άλλη καθοδήγηση σχετικά με τις σπουδές. Παράλληλα, παρέχει και συναισθηματική στήριξη στους μαθητές και μαθήτριες της σχολής.

Αδάμος Παπαντωνίου

Ο Αδάμος Παπαντωνίου σπούδασε Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στη συνέχεια ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Φινλανδία στη Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης. Συνεχίζει σήμερα με Διδακτορικές Σπουδές στην Κλινική Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εργάζεται στο σχολείο ως Επικεφαλής του Πυλώνα Συναισθηματικής Στήριξης και Ανάπτυξης στοχεύοντας έτσι στην καλλιέργεια ολοκληρωμένων και ψυχικά ισορροπημένων προσωπικοτήτων.

Μαρία Θεοφάνους

Contact Us

Drop us a quick message and we will get back to you.

Start typing and press Enter to search