ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Διαδικασία Εισαγωγής νέων μαθητών στη Σχολή

Απαραίτητη προϋπόθεση εισδοχής μαθητή στη Σχολή είναι η επιτυχία στις Εισαγωγικές Εξετάσεις, οι οποίες διεξάγονται, με βάση οδηγίες του  Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Μάρτιο ή Απρίλιο.

Οι υποψήφιοι μαθητές εξετάζονται στα μαθήματα των Νέων Ελληνικών και των Μαθηματικών.

Σημείωση:Για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των υποψήφιων μαθητών, η Σχολή προσφέρει τρίωρα μαθήματα προετοιμασίας κάθε Τετάρτη, ξεκινώντας από τον Σεπτέμβρη.

Σημείωση: Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να μην εγγράψει  υποψήφιο μαθητή – έστω και αν έχει επιτύχει στις γραπτές εξετάσεις – εφόσον για ειδικούς λόγους το κρίνει σωστό.

Contact Us

Drop us a quick message and we will get back to you.

Start typing and press Enter to search