Μεταφορικό μέσο

Λόγω της κομβικής γεωγραφικής της θέσης, στη Σχολή ΦΟΡΟΥΜ φοιτούν παιδιά της επαρχίας Λευκωσίας, καθώς και των επαρχιών Λάρνακας και Λεμεσού. Για τη μετάβαση των μαθητών προς και από το σχολείο, παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς με ιδιωτικό λεωφορείο από πόρτα σε πόρτα, ή και μέσω της δημόσιας συγκοινωνίας με τα λεωφορεία του ΟΣΕΛ, που κι αυτά έχουν πρόσβαση στον προαύλιο χώρο του σχολείου.

Contact Us

Drop us a quick message and we will get back to you.

Start typing and press Enter to search