Πρόγραμμα Ανάπτυξης Νοημοσύνης – ΠΑΝ

Από τον Σεπτέμβριο του 2015 τέθηκε σε εφαρμογή, στη Σχολή ΦΟΡΟΥΜ, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Νοημοσύνης (ΠΑΝ). Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, εφαρμόζονται στη Σχολή πολλές πρακτικές που, αν και θεωρούνται καινοτόμες για τα κυπριακά εκπαιδευτικά δρώμενα, ισχύουν διεθνώς εδώ και χρόνια σε εκπαιδευτικά προηγμένες χώρες, με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Με βασικό θεωρητικό υπόβαθρο τις πιο πάνω θεωρίες και αξιοποιώντας δεδομένα του Διεθνούς Οργανισμού OECD για την πορεία της ιδανικής εκπαίδευσης του μέλλοντος, προχωρήσαμε σε καινοτόμες παρεμβάσεις.

Μερικές από τις σημαντικότερες πρακτικές που εφαρμόζονται:

Πρακτική και αποτελεσματική διαφοροποίηση της διδασκαλίας

 • Τμήματα ομοίων ικανοτήτων στα Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά, Αγγλικά, με αποτελεσματική διαφοροποίηση της διδασκαλίας.

Έμφαση σε Γλώσσα και Μαθηματικά

Έμφαση στην ανάπτυξη του γλωσσικού επιπέδου και της μαθηματικής σκέψης με επιπλέον εβδομαδιαίες περιόδους που περιλαμβάνουν:

 • Ενισχυμένη Παραγωγή Λόγου.
 • Έμφαση στην Κατανόηση και Ανάπτυξη Λεξιλογίου.
 • Προώθηση Σύγχρονης Λογοτεχνίας.
 • Προετοιμασία για μαθηματικούς και γλωσσικούς διαγωνισμούς.
 • Ανάπτυξη Λογικομαθηματικής Νοημοσύνης.

Διάγνωση και ανάπτυξη πεδίων νοημοσύνης

 • Διάγνωση επιπέδου σε βασικά πεδία νοημοσύνης (λογικο-μαθηματική νοημοσύνη, χωρική-οπτική νοημοσύνη, δημιουργικότητα).
 • Εντοπισμός και ανάπτυξη των ιδιαίτερων χαρισμάτων και κλίσεων των μαθητών μέσω ψυχομετρικών δοκιμίων, τα οποία επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για έλεγχο της προόδου των παιδιών.
 • Απογευματινές δραστηριότητες ενίσχυσης ταλέντων (π.χ. Χορογραφία , Musical Theatre, Σκάκι, Μαθήματα Ρομποτικής, GRAFFITI και STREET ART, Duke of Edinburgh’s International Award, αθλητισμός, θέατρο, χορός κ.α.).

Κριτική σκέψη, Συναισθηματική Νοημοσύνη (Ε.Q.) και δεξιότητες ζωής

 • Διδασκαλία Κριτικής Σκέψης ως ξεχωριστού μαθήματος του Αναλυτικού Προγράμματος.
 • Ανάπτυξη Συναισθηματικής Νοημοσύνης ως ξεχωριστού μαθήματος του Αναλυτικού Προγράμματος.
 • Διδασκαλία Δεξιοτήτων Σκέψης (Thinking Skills) βασισμένη σε διεθνείς επιστημονικές ακαδημαϊκές πρακτικές
 • Συστηματική διδασκαλία δεξιοτήτων μελέτης και οργάνωσης από την Α΄ Γυμνασίου.
 • Εκμάθηση επιστημονικής προσέγγισης και υλοποίηση projects, παρουσιάσεων και ερευνών

Projects και Έρευνες: Όλοι οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα διδάσκονται πώς να πραγματοποιούν επιστημονικά σωστά projects και έρευνες και ολοκληρώνουν τουλάχιστον τρεις τις οποίες παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές προετοιμάζονται αφενός για τη φοιτητική τους ζωή και αφετέρου αποκτούν εμπειρίες παρουσίασης μπροστά σε κοινό.

Contact Us

Drop us a quick message and we will get back to you.

Start typing and press Enter to search