Μαθήματα Προετοιμασίας

Στην Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ προσφέρονται μαθήματα προετοιμασίας στα Νέα Ελληνικά και
Μαθηματικά για παιδιά Ε’ και Στ’ Δημοτικού. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για
εισδοχή στην Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ. Επίσης, δίνεται έμφαση στη γλωσσική ανάπτυξη και απόκτηση
λογικομαθηματικών δεξιοτήτων και ιδιαίτερα στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.

Πρόγραμμα μαθημάτων προετοιμασίας:

  • Για τα παιδιά της ΣΤ’: κάθε Τετάρτη από τις 15:00-18:00
  • Για τα παιδιά της Ε’: κάθε Τετάρτη από τις 15:00-17:20
    Έναρξη μαθημάτων: αρχές Σεπτεμβρίου 2024. Εγγραφές καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Μηνιαίο κόστος:

  • Για τα παιδιά της ΣΤ’: €70
  • Για τα παιδιά της Ε’: €55

Δυνατότητα μεταφοράς των παιδιών από και προς τη Σχολή, στις 15:00 και στις 18:00 με ετήσιο κόστος
μεταφοράς €150.

Για πληροφορίες στο τηλ. 22455800

Contact Us

Drop us a quick message and we will get back to you.

Start typing and press Enter to search