Μαθήματα Προετοιμασίας

Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Προετοιμασίας για ένταξη στη Σχολή για παιδιά Ε΄και Στ΄ τάξης
Μαθήματα ανάπτυξης λογικομαθηματικών ικανοτήτων.

Στην Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ προσφέρονται προπαρασκευαστικά μαθήματα στα Νέα Ελληνικά και
Μαθηματικά για παιδιά Ε’ και Στ’ Δημοτικού. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για
εισδοχή στην Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ. Επίσης, δίνεται έμφαση στη γλωσσική ανάπτυξη και απόκτηση
λογικομαθηματικών δεξιοτήτων και ιδιαίτερα στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.

Πρόγραμμα προπαρασκευαστικών μαθημάτων:

  • Για τα παιδιά της ΣΤ’: κάθε Τετάρτη από τις 15:00-18:00
  • Για τα παιδιά της Ε’: κάθε Τετάρτη από τις 15:00-17:20
    Έναρξη μαθημάτων: Σεπτέμβρης 2021. Εγγραφές καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Μηνιαίο κόστος:

  • Για τα παιδιά της ΣΤ’: €70
  • Για τα παιδιά της Ε’: €55

Δυνατότητα μεταφοράς των παιδιών από και προς τη Σχολή, στις 15:00 και στις 18:00 με ετήσιο κόστος
μεταφοράς €100.

Για πληροφορίες στο τηλ. 22455800

Μπορείτε να δείτε, πιο κάτω, την Ύλη για τις Προαγωγικές Εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν τον Μάρτιο του 2022. (θα ανακοινωθεί αργότερα)

Contact Us

Drop us a quick message and we will get back to you.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search