Οι τρεις Πυλώνες Οργάνωσής μας

Για να πετύχουμε το όραμα και τους στόχους μας, η Σχολή λειτουργεί στη βάση τριών  πυλώνων: του Διοικητικού, του Ακαδημαϊκού και του πυλώνα Συναισθηματικής στήριξης και Ανάπτυξης.

Στόχοι στον Διοικητικό Πυλώνα είναι η διασφάλιση:

 • της καθημερινής ομαλής λειτουργίας του σχολείου,
 • της ασφάλειας των μαθητών και του προσωπικού,
 • της πειθαρχίας (λειτουργούν ομάδες με υπεύθυνους εποπτείας και εμφάνισης),
 • της ομαλής λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των μαθητών μας η οποία ενημερώνει για την ακαδημαϊκή επίδοση των παιδιών και για άλλες σημαντικές πληροφορίες, και
 • της ομαλής διοργάνωσης ποικίλων δραστηριοτήτων ανάπτυξης ενδιαφερόντων.

Στόχοι του Ακαδημαϊκού Πυλώνα είναι:

 • η συνεχής βελτίωση της ακαδημαϊκής ποιότητας,
 • η παρακολούθηση, στήριξη, επιμόρφωση καθηγητών,
 • η παρακολούθηση της πορείας των μαθητών, και
 • η παρέμβαση σε θέματα αναλυτικού προγράμματος και διδακτικής μεθοδολογίας

Στόχοι του Πυλώνα Συναισθηματικής στήριξης και Ανάπτυξης είναι:

 • η Επαγγελματική καθοδήγηση
 • η Συναισθηματική Στήριξη
 • η αποτελεσματική διδασκαλία μαθημάτων ανάπτυξης Συναισθηματικής Νοημοσύνης
 • η επιτυχής λειτουργία του Θεσμού του Μέντορα
Contact Us

Drop us a quick message and we will get back to you.

Start typing and press Enter to search