Φιλοσοφία του Αθλητικού Τμήματος

Για εμάς, ο αθλητισμός είναι τρόπος ζωής. Ο αθλητισμός καθορίζει προσωπικότητα, στηλιτεύει χαρακτήρα, καθορίζει αρχές και αξίες. Παράλληλα, όμως, πιστεύουμε ότι ένα υγιές σώμα χωρίς νουν υγιή δεν συμβαδίζει με τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

Συνεπώς, για εμάς, η λειτουργία του αθλητικού τμήματος στοχεύει στην ανάπτυξη πολυδιάστατων προσωπικοτήτων, ικανών να διακριθούν όχι μόνο στον αθλητικό, αλλά και στον ακαδημαϊκό στίβο. Ο ρόλος μας λοιπόν, δεν είναι μόνο να ανακαλύψουμε αθλητικά ταλέντα και να τα αναπτύξουμε στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, αλλά και να τους εξοπλίσουμε με ακαδημαϊκές γνώσεις και δεξιότητες για να διεκδικήσουν θέσεις σε υψηλού κύρους πανεπιστήμια σε όποιον κλάδο επιθυμούν.

Για εμάς, αθλητισμός και ακαδημαϊκή υπεροχή πάνε μαζί. Επιδιώκουμε οι μαθητές μας να μάθουν να παλεύουν, να μην  τα βάζουν κάτω ποτέ, να υιοθετήσουν μόνο τα καλά του αθλητισμού και να ιεραρχούν ψηλά στην στοχοθεσία τους την ακαδημαϊκή τους ανάπτυξη. Αθλητικό ταλέντο και ακαδημαϊκή ανάπτυξη πάνε μαζί.

Contact Us

Drop us a quick message and we will get back to you.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search