Φιλοσοφία του Αθλητικού Τμήματος

Για εμάς, ο αθλητισμός είναι τρόπος ζωής. Ο αθλητισμός καθορίζει προσωπικότητα, στηλιτεύει χαρακτήρα, καθορίζει αρχές και αξίες. Παράλληλα, όμως, πιστεύουμε ότι ένα υγιές σώμα χωρίς νουν υγιή δεν συμβαδίζει με τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

Συνεπώς, για εμάς, η λειτουργία του αθλητικού τμήματος στοχεύει στην ανάπτυξη πολυδιάστατων προσωπικοτήτων, ικανών να διακριθούν όχι μόνο στον αθλητικό, αλλά και στον ακαδημαϊκό στίβο. Ο ρόλος μας λοιπόν, δεν είναι μόνο να ανακαλύψουμε αθλητικά ταλέντα και να τα αναπτύξουμε στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, αλλά και να τους εξοπλίσουμε με ακαδημαϊκές γνώσεις και δεξιότητες για να διεκδικήσουν θέσεις σε υψηλού κύρους πανεπιστήμια σε όποιον κλάδο επιθυμούν.

Για εμάς, αθλητισμός και ακαδημαϊκή υπεροχή πάνε μαζί. Επιδιώκουμε οι μαθητές μας να μάθουν να παλεύουν, να μην  τα βάζουν κάτω ποτέ, να υιοθετήσουν μόνο τα καλά του αθλητισμού και να ιεραρχούν ψηλά στην στοχοθεσία τους την ακαδημαϊκή τους ανάπτυξη. Αθλητικό ταλέντο και ακαδημαϊκή ανάπτυξη πάνε μαζί.

Φιλοσοφία του Τμήματος Χορού

Το σχολείο πρωτοτυπεί και καινοτομεί με τη δημιουργία του πρώτου Τμήματος Χορού στην Κύπρο, δεδομένου ότι την παρούσα στιγμή παρουσιάζεται κενό σε ό,τι αφορά στην εκπαίδευση του χορού γενικά αλλά και σε βάθος στο σχολικό πλαίσιο. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συμβάλει στην βελτιστοποίηση του επιπέδου καθώς και της ποιότητας του χορού στην Κύπρο καθώς ανοίγει το δρόμο τόσο για εξέλιξη όσο και για εμπλουτισμό της συγκεκριμένης ιδέας μέσα από την πρακτική εφαρμογή της.

Σχεδιασμός προγράμματος

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχεδιάστηκε και βασίστηκε σε στατιστικά ερευνών τα οποία επιβεβαιώνουν τα οφέλη των τεχνών στην εκπαίδευση των παιδιών εστιάζοντας στις αναπτυξιακές ανάγκες των μαθητών.

Στόχος του προγράμματος χορού, είναι:

  • η καλλιέργεια καλλιτεχνικής συμπεριφοράς
  • η τροφοδότηση στους συμμετέχοντες με τεχνικές γνώσεις μέσα από τα μαθήματα τεχνικής
  • η ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής έργων τέχνης (χορού) μέσα από βιωματική μάθηση
  • η απόκτηση γνώσεων περιγραφής, ανάλυσης, δημιουργίας και χρήσης κινησιολογικού λεξιλογίου
Contact Us

Drop us a quick message and we will get back to you.

Start typing and press Enter to search