Εξετάσεις Γαλλικών

Εξετάσεις Γαλλικών: DELF A1 Προφορική εξέταση DELF A2 Γραπτή εξέταση DELF Β1 Προφορική εξέταση DELF Β2 Γραπτή εξέταση  

Ενημέρωση γονέων Γ΄ Γυμνασίου

Ενημέρωση των γονέων των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου στο Αμφιθέατρο της Σχολής για: Τη διαδικασία που θα εφαρμοστεί στη Σχολή μας, σχετικά με την επιλογή κλάδου. Τον θεσμό των προσφερόμενων GCE [...]

Εξετάσεις Γαλλικών

Εξετάσεις Γαλλικών: DELF A1 – Γραπτή εξέταση DELF A2 – Προφορική εξέταση DELF Β1 – Γραπτή εξέταση DELF Β2 – Προφορική εξέταση