ΦΩΣ ΜΟΥ

07/03/2023

Φως μου

Φωτογραφίες από την παράσταση, “Φως μου”.

Μπορείτε να παραγγείλετε φωτογραφίες μέσω του έντυπου Δελτίο Παραγγελίας Φωτογραφιών Παράστασης Φως μου και να το επιστρέψετε στη γραμματεία της Σχολής.

Ημερομηνία Εκδήλωσης:  17 Φεβρουαρίου 2023

Τοποθεσία: Σατιρικό Θέατρο Λευκωσίας

Βίντεο από την παράσταση "Ανεράδων Ονειρέματα"

Βίντεο από την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Contact Us

Drop us a quick message and we will get back to you.

Start typing and press Enter to search