Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Ο ρόλος του Γραφείου
Στόχος του γραφείου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής είναι να προσφέρει στήριξη στους μαθητές σε θέματα προσωπικής φύσης καθώς και καθοδήγηση σε εκπαιδευτικά και επαγγελματικά ζητήματα. Στο γραφείο μπορούν να αποταθούν και γονείς οι οποίοι επιθυμούν να συζητήσουν τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε σχέση με τα παιδιά τους. Το γραφείο είναι πάντα ανοιχτό για όλους τους μαθητές που θέλουν να μοιραστούν τους προβληματισμούς και τις σκέψεις τους. Άλλωστε ο βασικός ρόλος του γραφείου είναι η προσωπική, κοινωνική, εκπαιδευτική και επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών.

Τι είναι η Συμβουλευτική;

Η συμβουλευτική είναι η επιστήμη η όποια αποσκοπεί στο να προσφέρει σε άτομα εξειδικευμένη βοήθεια και στήριξη, έτσι ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν την ικανότητα να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα διάφορα προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν στη ζωή τους.

Η εφηβεία είναι μια ιδιαίτερη περίοδος στη ζωή του ανθρώπου, κατά την οποία είναι δυνατόν να παρουσιαστούν διάφορα προβλήματα, δυσκολίες και προβληματισμοί. Σκοπός του συμβούλου είναι να ενεργοποιήσει τους μαθητές μέσα από την συζήτηση στο να πάρουν ελεύθερα αποφάσεις και να βρουν τις δικές τους λύσεις.

Εχεμύθεια
Η εχεμύθεια και το απόρρητο είναι οι βάσεις της σχέσης συμβούλου-μαθητή ή συμβούλου-γονιού. Μόνο με την συγκατάθεση του μαθητή/γονιού ο σύμβουλος μπορεί να μεσολαβήσει και να μιλήσει σε τρίτο άτομο για τα εμπιστευτικά του θέματα. Παρόλα αυτά, το απόρρητο δεν υφίσταται σε περιπτώσεις κινδύνου της ζωής του μαθητή ή άλλων, σε περιπτώσεις παράβασης των νόμων και όταν απαιτείται συνεργασία με άλλους νομικά κατοχυρωμένους ειδικούς.

Τι είναι η Επαγγελματική Αγωγή;

Η επαγγελματική αγωγή είναι η μακρόχρονη δραστηριότητα διαπαιδαγώγησης που βοηθά το άτομο να ανακαλύψει τις προσωπικές του ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις ικανότητες του, όπως επίσης και να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη λήψη των καταλληλότερων, για τον εαυτό του, αποφάσεων όσον αφορά στις εκπαιδευτικές και τις επαγγελματικές του επιλογές.

Αγορά Εργασίας
Οι ραγδαίες αλλαγές στην οικονομία και η οικονομική κρίση καθιστούν αδύνατη την ασφαλή πρόβλεψη για την αγορά εργασίας στο μέλλον. Ωστόσο, μπορούμε να παράσχουμε πληροφορίες σε μαθητές για συγκεκριμένους κλάδους σπουδών, εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και επαγγελματικές κατευθύνσεις.

Συναντήσεις μαθητών με τη σύμβουλο καθηγήτρια
Μαθητές που επιθυμούν να έχουν μια συνάντηση με τη σύμβουλο καθηγήτρια, μπορούν να διευθετήσουν σε ώρα διαλείμματος ημερομηνία και ώρα συνάντησης για να συζητήσουν οποιοδήποτε ζήτημα τους απασχολεί.

Συναντήσεις γονέων με τη σύμβουλο καθηγήτρια
Όλοι οι γονείς μπορούν να επισκεφθούν το γραφείο της συμβούλου για οποιοδήποτε θέμα, προσωπικό είτε εκπαιδευτικό, που αφορά τα παιδιά τους.  Μπορείτε να επικοινωνήσετε στo τηλέφωνο 22-455800 για να διευθετηθεί μια συνάντηση.

Συχνές ερωτήσεις γραφείου ΣΕΑ

Πώς δραστηριοποιείται ο επαγγελματικός προσανατολισμός των μαθητών στη Γ’ Γυμνασίου και στο Λύκειο;

Στη Γ’ γυμνασίου οι μαθητές παρακολουθούν κάθε μήνα διαλέξεις (open electives) από επαγγελματίες, οι οποίοι δίνουν πληροφορίες για την εκπαίδευση και τις ικανότητες που απαιτεί το επάγγελμά τους. Στο Λύκειο, οι μαθητές παρακολουθούν σε τακτική βάση παρουσιάσεις και διαλέξεις που διοργανώνονται σε συνεργασία με Πανεπιστήμια με σκοπό την εξοικείωση με σύγχρονα επαγγέλματα και πτυχιακά προγράμματα. Επίσης, γίνονται ομαδικές και ατομικές συναντήσεις της καθηγήτριας ΣΕΑ με τους όλους τους μαθητές/τριες της Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου για την επιλογή ομάδας προσανατολισμού και μαθημάτων κατεύθυνσης. Ατομικές συναντήσεις γίνονται και στη Γ’ Λυκείου για τη συμπλήρωση αιτήσεων για πανεπιστήμια. Στόχος των διαλέξεων καθώς και των συναντήσεων με τη Σύμβουλο είναι η αξιοποίηση πληροφοριών που σχετίζονται με ατομικές ικανότητες και προτιμήσεις του κάθε μαθητή ξεχωριστά, έτσι ώστε να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις.

Στα μέσα της Γ’ γυμνασίου οι μαθητές έχουν την ευκαιρία, στο πλαίσιο του διημέρου εργασίας, να επισκεφθούν χώρο εργασίας της επιλογής τους και να παρακολουθήσουν επαγγελματίες εν ώρα δράσης. Το διήμερο εργασίας προσφέρεται και στην Α’ Λυκείου. Στο Λύκειο οι μαθητές επισκέπτονται κρατικά και ιδιωτικά πανεπιστήμια και έρχονται σε επαφή με ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες μέσω του Career Day που διοργανώνεται κάθε χρόνο στον χώρο του σχολείου. Οι μαθητές μας επίσης συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές εκθέσεις και εκθέσεις επαγγελμάτων.

Ανοίξετε την πιο κάτω παρουσίαση για να δείτε τα μαθήματα που μπορούν να επιλέξουν οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου για την Α’ Λυκείου.

Μαθήματα Προσανατολισμού για Α’ Λυκείου

Ποιες είναι οι ομάδες προσανατολισμού στην Α’ Λυκείου και ποια είναι τα μαθήματα κατεύθυνσης κάθε ομάδας;
 • ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ
 • ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 • ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Ποιες είναι οι κατευθύνσεις στη Β’ και Γ’ Λυκείου;

Ανοίξετε την πιο κάτω παρουσίαση για να ενημερωθείτε για τις επιλογές μαθημάτων που μπορούν να κάνουν οι μαθητές τις Β΄και Γ΄ Λυκείου, μέχρι τις 28/2/2020.

Επιλογές Μαθημάτων για Β’ και Γ’ Λυκείου

 

http://nop.moec.gov.cy/index.php/domi/b-lykeiou

http://nop.moec.gov.cy/index.php/domi/g-lykeiou

Αν είμαι αναποφάσιστος για τις επιλογές μου, τι πρέπει να κάνω;

Πολλοί μαθητές μπορεί να παρουσιάσουν αναποφασιστικότητα πριν την επιλογή ομάδας προσανατολισμού στο λύκειο, λόγω του νεαρού της ηλικίας, της ανασφάλειας για την επίδοση στα μαθήματα και της αβεβαιότητας για την επαγγελματική αποκατάσταση. Η συνάντηση των μαθητών με τη Σύμβουλο είναι απαραίτητη προτού παρθεί η απόφαση για την επιλογή κατεύθυνσης στο σχολείο και επιλογή κλάδου σπουδών στο πανεπιστήμιο, αφού μέσα από τη συνέντευξη και την τράπεζα πληροφοριών του σχολείου, η Σύμβουλος μπορεί να εκμαιεύσει απαραίτητες πληροφορίες και να παραθέσει όλα τα δεδομένα. Εκτός από «τα θέλω» του μαθητή, σαφώς πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι ικανότητες. Επιπλέον, τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού / επαγγελματικών ενδιαφερόντων μπορούν να βοηθήσουν τον μαθητή να εντοπίσει τις κλίσεις του. Το σχολείο μπορεί να χορηγήσει τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων σε συνεργασία με ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου. Επίσης, σε συνεργασία με την εταιρεία Eurostudiescy οι μαθητές μπορούν να συμπληρώσουν το test επαγγελματικών ενδιαφερόντων Horizon, ενώ σε συνεργασία με την εταιρεία Global Educational Services οι μαθητές μπορούν να συμπληρώσουν το Career Gate Test. Τέλος, οι επισκέψεις σε εκπαιδευτικές εκθέσεις, εκθέσεις επαγγελμάτων, πανεπιστήμια και χώρους εργασίας σαφώς ενισχύουν τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Πότε γίνεται η αίτηση για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ΤΕΠΑΚ;

Φεβρουάριο – Μάρτιο της Γ’ Λυκείου με την καθοδήγηση της καθηγήτριας ΣΕΑ. Στην αίτηση περιλαμβάνονται και οι στρατιωτικές σχολές (αριθμός επιλογών ανάλογα με τα μαθήματα κατεύθυνσης).

Πότε γίνεται η αίτηση για τα ΑΑΕΙ Ελλάδας;

Το καλοκαίρι, αφού ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά για τη Γ’ Λυκείου, με την καθοδήγηση της καθηγήτριας ΣΕΑ.

Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού;

Το γραφείο ΣΕΑ διαθέτει οδηγό σπουδών που περιλαμβάνει τα κριτήρια εισδοχής σε πανεπιστήμια ανά χώρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη:

 • Βαθμός απολυτηρίου
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (αν ο υποψήφιος δεν κατέχει την αντίστοιχη γλώσσα συνίσταται προπαρασκευαστικό έτος)
 • IGCSE English ή IELTS
 • GCE A’ level για τα κορυφαία πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου.
 • Για απαιτητικούς κλάδους σπουδών (πχ ιατρική, αρχιτεκτονική) πολλά πανεπιστήμια ορίζουν τις δικές τους εισαγωγικές εξετάσεις.

Το γραφείο ΣΕΑ αναλαμβάνει την προετοιμασία των αιτήσεων (σε ατομικό επίπεδο) για τα Πανεπιστήμια Κύπρου, Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου. Για την προετοιμασία των αιτήσεων για σπουδές σε πανεπιστήμια άλλων χωρών, το γραφείο συνεργάζεται με την εταιρεία Eurostudiescy.

Χρήσιμες Συνδέσεις
 • Στον πιο κάτω σύνδεσμο θα βρέιτε τις βαθμολογίες για πρόσβαση σε ΑΕΙ για Κύπρο και Ελλάδα με βάση τα υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα

CY Uni Guide

 • Στον πιο κάτω σύνδεσμο θα βρέιτε πληροφορίες για Κρατικές Υποτροφίες για Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Κύπρο και εξωτερικό

Κρατικές Χορηγίες

Αιτήσεις UCAS
Το σχολείο μας αποτελεί επίσημο κέντρο UCAS τα τελευταία χρόνια και η ηλεκτρονική αποστολή αιτήσεων σε Πανεπιστήμια της Αγγλίας, Ουαλίας, Σκωτίας και Β. Ιρλανδίας γίνεται στο πλαίσιο του σχολείου. Οι αιτήσεις γίνονται από την καθηγήτρια ΣΕΑ στη Γ’ Λυκείου για τις μαθήτριες και στην αρχή της στρατιωτικής θητείας για τους μαθητές. Το αγγλικό τμήμα του σχολείου βοηθά τους μαθητές στη συγγραφή της προσωπικής δήλωσης για τις αιτήσεις αυτές. Απαραίτητα κριτήρια για την εισδοχή είναι το IGCSE English ή IELTS (το σχολείο προσφέρει και τις 2 εξετάσεις), μαθήματα κατεύθυνσης συναφή με τον κλάδο σπουδών και καλοί βαθμοί στο απολυτήριο (το κάθε πανεπιστήμιο θέτει τους δικούς του όρους). Επιτυχία στις εξετάσεις GCE A’ level  είναι απαραίτητες για τα κορυφαία στην κατάταξη πανεπιστήμια.

Το ποσοστό των μαθητών μας που εξασφαλίζουν θέση μέσω των αιτήσεων UCAS τα τελευταία χρόνια είναι 100%.

Προορισμοί των αποφοίτων μας
Στόχος του γραφείου ΣΕΑ είναι οι μαθητές μας να είναι «πολυθεσίτες». Μέσω των παγκύπριων εξετάσεων οι μαθητές μας μπορούν να διεκδικήσουν θέση στα Πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας καθώς και στις Στρατιωτικές Σχολές. Παράλληλα, λόγω της προετοιμασίας τους σε εξωτερικές εξετάσεις αγγλικών, οι μαθητές μπορούν να εξασφαλίσουν το IGCSE Αγγλικών ή/και το IELTS και να αιτηθούν σε πανεπιστήμια οποιασδήποτε χώρας επιθυμούν. Επιπλέον, μαθητές που επιλέγουν GCE A’ Levels μπορούν να αιτηθούν ακόμη και στα πιο κορυφαία πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι καλοί βαθμοί στο απολυτήριο και η γνώση της αγγλικής γλώσσας αποτελούν τα βασικά κριτήρια εισδοχής στη συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Επίσης, η σωστή επιλογή μαθημάτων κατεύθυνσης και η καλή επίδοση σε αυτά αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Πανεπιστήμιο Κύπρου – ΤΕΠΑΚ: περίπου 60% των μαθητών μας εξασφαλίζουν θέση στα κρατικά ΑΕΙ Κύπρου κατά τα τελευταία χρόνια.

Ιατρική, Βιολογία, Φυσική, Χημεία, Πολυτεχνική Σχολή, Νομική, Μαθηματικά και Στατιστική, Λογιστική και Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Διατμηματικό Μαθηματικών και Οικονομικών, Ψυχολογία, Πολυμέσα Γραφικές Τέχνες, Επικοινωνία Σπουδές Διαδικτύου, Πληροφορική, Χημική Μηχανική, Αγγλικές Σπουδές, Δημοσιογραφία, Φιλοσοφική Σχολή και πολλές άλλες σχολές.

Πανεπιστήμια Ελλάδας
Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Νομική, Πολυτεχνικές Σχολές (Αρχιτεκτονική, Αεροναυπηγών Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες), Βιοχημεία, Βιολογία, Διατροφολογία, Φυσιοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Δημοσιογραφία, Λογιστική και Χρηματοοικονομικά και πολλές άλλες σχολές.

Στρατιωτικές Σχολές: Ευελπίδων, Υπαξιωματικών

Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία)

Κλάδοι: Biomedical Science, Podiatry, Pharmacy, Nutrition, Biochemistry, Biological Sciences, Zoology, Marine Biology, Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science, Chemical Engineering, Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Law, Psychology, Sports Rehabilitation, Accounting and Finance, Business, Marketing, Economics, Political Science, Media Studies, Animation, Illustration, Fashion Design, Interior Design, Animal Care Management κα.

Γερμανία, ΗΠΑ, Ιταλία, Ολλανδία, Σλοβακία, Τσεχία, Ουγγαρία, Βουλγαρία για σχολές όπως ιατρική, οδοντιατρική, κτηνιατρική, φαρμακευτική, μηχανολογία, καλές τέχνες, διακοσμητική, φυσική, διοίκηση επιχειρήσεων, φυσιοθεραπεία και άλλα.

Contact Us

Drop us a quick message and we will get back to you.

Start typing and press Enter to search