ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2023-2024

Δοκιμαστικά για Εισδοχή στο Αθλητικό Τμήμα της Σχολής ΦΟΡΟΥΜ
Τα Δοκιμαστικά για εισδοχή στο Αθλητικό Τμήμα της Σχολής θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023, ώρα 16:00-18:00.
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, στο 22455800
Οι Εισαγωγικές Εξετάσεις της Σχολής μας θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 15:00 – 18:30.

Δοκιμαστικά Αθλητικού 2023-2024

Δοκιμαστικά Αθλητικού 2023-2024

Δοκιμαστικά Αθλητικού για τη σχολική χρονιά 2020-2021

Contact Us

Drop us a quick message and we will get back to you.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search