ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

Επαγγελματική Επιτυχία στον 21ο αιώνα

Στο πλαίσιο της Σχολής Ηγεσίας και Συναισθηματικής Ανάπτυξης, η οποία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά φέτος σε όλους τους μαθητές Γυμνασίου, ο Δρ. Σωκράτης Κτίστης ήταν ομιλητής του σεμιναρίου με τίτλο «Δεξιότητες κλειδί για επαγγελματική επιτυχία και προσωπική ευτυχία στον 21ο αιώνα.»

Η πραγματική επιτυχία φέρνει και την αληθινή ευτυχία. Για να υπάρχει πραγματική επιτυχία και αληθινή ευτυχία, πρέπει να υπάρχει ισορροπία και αρμονία σε όλα τα επίπεδα και όλες τις εκφάνσεις της ζωής.

Contact Us

Drop us a quick message and we will get back to you.

Start typing and press Enter to search