ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Ημερίδα Μηχανικής Επιστήμης

Εποικοδομητική ήταν η επίσκεψη στην εταιρεία “Τσιμεντοποιεία Βασιλικού”, για τους μαθητές μας που ενδιαφέρονται για σπουδές στον κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για όλα τα επαγγέλματα και τις εξειδικεύσεις που αφορούν τις διάφορες Μηχανικές σπουδές, καθώς και άλλα τεχνικά επαγγέλματα, μέσα από την παρουσίαση που τους έγινε από το προσωπικό της Εταιρείας.

Ακολούθησε συζήτηση σχετική με την αξιοποίηση των πτυχιούχων και μη πτυχιούχων επαγγελματιών στη βαριά βιομηχανία της Κύπρου.

Η επίσκεψη έκλεισε με ξενάγηση των μαθητών μας στους χώρους του εργοστασίου και με τη συνομιλία με τους διάφορους εργαζόμενους σχετικά με τις συνθήκες εργασίας τους.

Ευχαριστούμε το προσωπικό της εταιρείας για τη φιλοξενία και την ξενάγηση που πρόσφεραν στους μαθητές μας.

Ημερίδα Μηχανικής Επιστήμης

Best Exhibition Stand Award 2023

Χοροί και Τραγούδια

Χοροί και Τραγούδια

Χοροί και Τραγούδια

Contact Us

Drop us a quick message and we will get back to you.

Start typing and press Enter to search