ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ART AND DESIGN

Art and Design Exams

Συγχαρητήρια στη μαθήτριά μας Χρυστάλλα Φωκά της Ε4 που κατάφερε να πάρει grade A(a)-Άριστα στις εξετάσεις του Cambridge International AS Level, in Art and Design!

Contact Us

Drop us a quick message and we will get back to you.

Start typing and press Enter to search