ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΤΕ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΑΣ

Εργαστήρι μνημονικών τεχνικών

Οι μαθητές της Σχολής μας συμμετείχαν σε βιωματικό εργαστήρι διδασκαλίας μνημονικών τεχνικών και ανάπτυξης μνήμης. Ο στόχος του εργαστηρίου ήταν να δοθούν πρακτικές εφαρμογές χρήσης των μνημονικών τεχνικών σε σχέση με την καθημερινότητά τους αλλά και τις εξεταστικές περιόδους. Το εργαστήρι οργανώθηκε από τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή Δρα. Σωκράτη Κτίστη.

Μνημονικές, ονομάζονται οι τεχνικές ή οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε με σκοπό να βοηθήσουμε τους μαθητές, να θυμούνται τα μαθήματα τους. Ο εγκέφαλος λειτουργεί βάση συνειρμών αλλά και γνωστικών κυκλωμάτων. Δηλαδή, συνδέει έννοιες μεταξύ τους και με το κατάλληλο ερέθισμα τα ανακαλεί.

Στο εργαστήριο συζητήθηκαν θέματα όπως:

  • Η σημασία της μνήμης στη ζωή μας.
  • Τα εργαλεία της μνήμης.
  • Ενδυνάμωση της οπτικής μνήμης.
  • Μέθοδοι μνημονικών τεχνικών.
  • Ασκήσεις απομνημόνευσης.
  • Παιχνίδια για την ανάπτυξη της μνήμης.
Contact Us

Drop us a quick message and we will get back to you.

Start typing and press Enter to search