ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Έναρξη Προπαρασκευαστικών Μαθημάτων

Η Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ ανακοινώνει την έναρξη εγγραφών για προπαρασκευαστικά μαθήματα στα Νέα Ελληνικά και Μαθηματικά για παιδιά Ε’ και Στ’ Δημοτικού.

 • Εξειδικευμένη προετοιμασία για εισδοχή στην Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ.
  • Έμφαση τόσο στη γλωσσική ανάπτυξη όσο και στην απόκτηση λογικομαθηματικών δεξιοτήτων.

 

 • Τα προπαρασκευαστικά μαθήματα:
  – για τα παιδιά της Στ’: κάθε Τετάρτη από τις 15:00 – 18:00
  – για τα παιδιά της Ε’: κάθε Τετάρτη 15:00 – 17:20

 

 • Έναρξη μαθημάτων: αρχές Σεπτεμβρίου 2020

 

 • Το μηνιαίο κόστος:
  – για τα παιδιά της Ε’ : €55
  – για τα παιδιά της Στ’: €70

 

 • Δυνατότητα μεταφοράς των παιδιών από και προς τη Σχολή, στις 15:00 και στις 18:00: ετήσιο κόστος
  μεταφοράς €100

Contact Us

Drop us a quick message and we will get back to you.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search