ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Μαθήματα προετοιμασίας

Η Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ ανακοινώνει την έναρξη εγγραφών για προπαρασκευαστικά μαθήματα στα Νέα Ελληνικά και Μαθηματικά για παιδιά Ε’ και Στ’ Δημοτικού.

 • Εξειδικευμένη προετοιμασία για εισδοχή στην Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ.
 • Έμφαση, τόσο στη γλωσσική ανάπτυξη, όσο και στην απόκτηση λογικομαθηματικών δεξιοτήτων.

 

 • Τα προπαρασκευαστικά μαθήματα:
  – για τα παιδιά της Στ’: κάθε Τετάρτη από τις 15:00 – 18:00
  – για τα παιδιά της Ε’: κάθε Τετάρτη 15:00 – 17:20

 

 • Έναρξη μαθημάτων: Σεπτέμβριος 2024. Όσα παιδιά ενδιαφέρονται, μπορούν να ξεκινήσουν μαθήματα οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν. 

 

 • Το μηνιαίο κόστος:
  – για τα παιδιά της Ε’ : €55
  – για τα παιδιά της Στ’: €70

 

Contact Us

Drop us a quick message and we will get back to you.

Start typing and press Enter to search