«ΘΕΣΕ ΕΝΑΝ ΕΞΥΠΝΟ ΣΤΟΧΟ»

«Θέσε έναν έξυπνο στόχο»

Να στοχαστούν πάνω στη χρονιά που πέρασε και να θέσουν στόχους για την καινούρια χρονιά κλήθηκαν οι μαθητές μας, με αφορμή την 4η συνάντησή τους με τους μέντορές τους.  Με γενικό τίτλο «Θέσε έναν έξυπνο στόχο» οι μαθητές συζήτησαν με τους καθηγητές τους για τη σημασία της στοχοθεσίας στη ζωή του ατόμου ως κινητήριας δύναμης για την προσωπική του εξέλιξη. Έθεσαν, λοιπόν, συγκεκριμένους, βραχυπρόθεσμους και επιτεύξιμους στόχους που αφορούν στις σχέσεις τους, την προσωπική τους ανάπτυξη, την υγεία και άλλες σημαντικές πτυχές της καθημερινότητάς τους και κλήθηκαν να σκεφτούν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να τους κατακτήσουν. Το ταξίδι προς την επίτευξή τους μόλις ξεκίνησε…

Contact Us

Drop us a quick message and we will get back to you.

Start typing and press Enter to search